Sikaflex 84 UV+

Dit bedrag is exclusief BTW

Sikaflex 84 UV+ is een overschilderbare beglazingskit op basis van Polyurethaan.
Wanneer je beglazing gaat afkitten, gebruik je de SikaFlex 84 UV+.
Deze hecht met name op isolerend glas.
Daarnaast is deze zeer goed bestand tegen alle weersinvloeden en hecht het zonder primer op glas, hout en vele lakafwerkingen.

Daarnaast geeft het een goede hechting op natuursteen, hout, kunststeen en glas.

De levensverwachting van de Sikaflex®-84 UV+ kan – onder normale weersbelastingen en juiste applicatie (inclusief voegdimensionering) – variëren van 10 tot meer dan 25 jaar.
Lees de onderhoudsrichtlijnen voor meer informatie.

 8,43   (excl. BTW)    10,20  (incl. BTW)

Sikaflex 84 UV+ Wit

Sikaflex 84 UV+ is een overschilderbare beglazingskit op basis van Polyurethaan.
Wanneer je beglazing moet afkitten, gebruik je de SikaFlex 84 UV+. Deze hecht met name op isolerend glas.
Daarnaast is deze zeer goed bestand tegen alle weersinvloeden en hecht het zonder primer op glas, hout en vele lakafwerkingen.

Sikflex 84 UV+ geeft een goede hechting op natuursteen, hout, kunststeen en glas.
Wanneer je het wilt gebruiken op materialen zoals PVC, wordt een primer geadviseerd.

Voordeel van beglazingskit op PU basis ten opzichte van beglazingskit op polymeerbasis?
Beglazingskit op PU basis is zeer makkelijk te verwerken en af te strijken.

De levensverwachting van de Sikaflex®-84 UV+ kan – onder normale weersbelastingen en juiste applicatie (inclusief voegdimensionering) –
variëren van 10 tot meer dan 25 jaar. Lees de onderhoudsrichtlijnen voor meer informatie.

Informatie of prijs op maat ontvangen? Mail [email protected] of bel 0318-769003.

Onderhoudsrichtlijn

Regelmatig onderhoud voorkomt ernstige gebreken. De frequentie van het onderhoud is
afhankelijk van het type kozijn, het beglazingssysteem, de gebruiksfunctie en het klimaat
waar de beglazing aan blootgesteld wordt. Als richtlijn voor inspectie en onderhoud van de
beglazing kunt u de bijlage van de NPR 3577 raadplegen.

Door schommelingen in temperatuur of vochtigheidsgraad kunnen (bouw)materialen
uitzetten of krimpen. Naden en voegen worden daardoor breder of smaller, zodat kitten
worden gebruikt om ze volledig en blijvend af te dichten. Om deze taak goed en langdurig te
kunnen uitvoeren moeten kitten – afhankelijk van hun toepassing – bestand zijn tegen
temperatuurschommelingen, slijtage, water, UV-straling, schimmelvorming, chemicaliën en
vuilaanhechting.

Doordat kitten ervoor zorgen dat voegen en naden jarenlang water- en/of
winddicht blijven, leveren ze belangrijke, duurzame voordelen op.

Voor het inspecteren van de kitvoegen wordt meestal de eerste inspectie uitgevoerd binnen
1 jaar na de oplevering en daarna iedere 2 á 3 jaar. Veelal kan deze inspectie gelijktijdig met
het inspecteren van bijv. het schilderwerk plaatsvinden. Het is het meest effectief om in het
koudere jaargetijde de voegen te beoordelen, aangezien door lagere temperaturen de
bouwmaterialen door thermische krimp korter zijn geworden en de voegen daardoor op hun
breedst. Hierdoor is in deze periode het beste vast te stellen of ergens onthechting heeft
plaatsgevonden.

Tijdens de inspectie wordt gelet op:
 Onthechtingen of scheurvorming
 Beschadigingen
 Aantastingen/ schimmels
 Verwering
 Algehele staat van onderhoud van de omringende constructiedelen

Daar waar de kitvoeg niet meer naar behoren functioneert, zal – al dan niet plaatselijk – een
reparatie moeten worden uitgevoerd. De levensverwachting van de Sikaflex®-84 UV+
kan – onder normale weersbelastingen en juiste applicatie (inclusief voegdimensionering) –
variëren van 10 tot meer dan 25 jaar. Dit houdt in dat bij een goed functioneren van het
afdichtingssysteem een vervanging van de voegen pas na vele jaren noodzakelijk wordt. In
deze periode kunnen echter door velerlei oorzaken reparaties of zelfs totale “vroegtijdige”
vervanging van de kitvoegen noodzakelijk zijn.

Als oorzaken hiervoor zijn te noemen :
 onthechting van de kit van de ondergrond
 beschadiging door overbelasting of constructiefouten
 aantasting door chemicaliën
 beschadiging door dieren zoals muizen, vogels

Aangezien de kit veelal de functie heeft om vooral vocht buiten de bouwconstructies te
houden is het uiteraard van belang dat mankementen aan de voegen op tijd worden
gesignaleerd om verdere schade door inwateren te voorkomen. Alhoewel dergelijke lekkages
meestal wel zichtbaar worden tijdens regenachtige perioden, is het aan te bevelen om
middels regelmatige inspecties overlast door inwateren tegen te gaan.

Kleur
Wit
Merk
Sika
Basis
Op basis van PU